top of page

Integritet

På denna sida har vi beskrivit de olika ärenden som rör användningen av data och hur vi tar hand om dem. Anledningen till att det kan vara så komplicerat att förstå är att det härrör från EU:s regelverk, även känt som GDPR. Detta innebär generellt att vi är skyldiga att skydda alla våra medlemmars integritet och personuppgifter.
 

1. allmän

1.1 Denna policy om behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur BullerBox ApS ("BullerBox", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via BullerBox webbplats, BullerBox.dk ("Webbplats").

1.3 BullerBox är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till BullerBox kan göras via kontaktinformationen som anges under avsnitt 7.
 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål och den rättsliga grunden för behandlingen

2.1 När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.

• 2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och Webbplatsens funktion, samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen av att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.

• 2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning art 6 mom. 1, bokstav f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen samlar vi in den information du själv tillhandahåller, t ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leverans förfrågningar och information om IP-adressen från vilken beställningen gjordes.

• 2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för att kunna hantera dina rättigheter att returnera och annonsera. Vi kan även behandla information om dina köp för att uppfylla lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för ändamålet och för att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.

• 2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning art 6 mom. 1, bokstäverna b, c och f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-postadress och ev. mobilnummer.

• 2.3.1 Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.

• 2.3.1 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning art 6 mom. 1, bokstav f.

2.4 När du registrerar dig för vårt medlemskap kommer du att bli ombedd att uppge t ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer etc. Förutom namn, adress och e-postadress väljer du vilken information du vill ge oss. Dessutom samlar vi in information under ditt medlemskap om din användning av medlemsförmåner och nöjdhetsundersökningar. Vi jämför denna information med annan information vi har om dig, inklusive information om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

• 2.4.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och förse dig med tjänsterna och erbjuda dig de förmåner som är förknippade med medlemskapet, samt att tillvarata vårt intresse av att kunna skicka tjänstemail och marknadsföring via. nyhetsbrev och genomföra riktad marknadsföring.

• 2.4.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning art 6 mom. 1, bokstav b och f. Vid registrering kommer du att bli ombedd att ge separat samtycke till elektronisk marknadsföring.

 

3. Mottagare av personlig information

3.1 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransförfrågningar kommer att vidarebefordras till Alpi, PostNord, DAO365 eller en transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig.

3.2 Information kan anförtros till externa affärspartners som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartners för bland annat teknisk drift och förbättringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev, utskick av frågeformulär, analys av webbplatstrafik, splittestning av innehåll på webbplatsen, samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt när det gäller din utvärdering av vårt företag och våra produkter. Bland annat skickas information om ditt namn och din e-post vidare till TrustPilot så att en inbjudan att betygsätta oss på TrustPilots hemsida kan skickas å våra vägnar. Om du väljer att göra en anmälan blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för den information som lämnas. Dessa företag är databehandlare och enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlare får inte använda informationen för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss och omfattas av sekretess gällande detta. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.
 

4. Dina rättigheter

4.1 För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.2 Besiktningsrätten

• 4.2.1 Du har rätt att när som helst begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan vara kan vara, samt information om var informationen kommer från.

• 4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till happy@bullerbox.dk. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

4.3 Rätt till rättelse

• 4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan rättas.

• 4.3.2 Uppgifter som vi har samlat in i samband med din anmälan till vårt medlemskap har du möjlighet att rätta till via inloggning till din användarprofil.

4.4 Rätt till radering

• 4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t ex om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t ex för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen till lagring

• 4.5.1 I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till endast lagring, till exempel om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportabilitet

• 4.6.1 I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du själv har gett oss levererade i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt att göra invändningar

• 4.7.1 Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive den profilering som genomförs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.

• 4.7.2 Du har även rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför utifrån våra berättigade intressen, jfr. pt. 2.1 och 2.3.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

• 4.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter, inklusive för den profilering som utförs av dig som en prenumeration. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på happy@bullerbox.dk.

• 4.8.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies som inte är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet genom att kontakta oss.

• 4.8.3 Du kan när som helst återkalla din prenumeration på nyhetsmail genom att välja "avsluta prenumeration" längst ned i e-postmeddelanden eller kontakta oss på happy@bullerbox.dk

• 4.8.4 Det är inte möjligt att återkalla samtycke i samband med nödvändiga servicemail enligt ditt medlemskap på BullerBox. Vi använder servicemail för att meddela dig om ändringar i ditt medlemskap eller informera dig om din kontostatus.

4.9 Rätten att klaga

• 4.9.1 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas bland annat via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 

5. Radering av personuppgifter

5.1 Information som samlas in om din användning av webbplatsen jfr. pt. 2.1. raderas senast när du inte har använt webbplatsen på 1 år.

5.2 Information som samlas in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, såvida vi inte har annan grund för att behandla informationen.

5.3 Information som samlas in i samband med köp du har gjort på Webbplatsen jfr. pt. 2.2 kommer i princip att raderas 5 år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Uppgifter kan dock lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år fram till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

5.4 Information som vi har samlat in i samband med din anmälan till och under ditt medlemskap av vårt abonnemang jfr. pt. 2.4, kommer vi automatiskt att ta bort: a) om du inte har loggat in på din användarprofil på 5 år, b) om du säger upp (avstängning) ditt medlemskap till vår prenumeration och inte återaktiverar det inom de närmaste 5 åren, eller c) om du avregistrerar dig ditt medlemskap till vår prenumeration.
 

6. Säkerhet

6.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, försvinner, ändras eller försämras, samt mot att de kommer till obehöriga personers kännedom eller missbrukas.

6.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.
 

7. Kontaktinformation

7.1 BullerBox Aps är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

7.2 Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy, eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4, kan du kontakta:

BullerBox ApS
H. J. Holst väg 14B
2610 Rødovre

E-post: happy@bullerbox.dk
 

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

8.1 Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

8.2 Om du har registrerat dig för vårt medlemskap/prenumeration kommer du att informeras om ändringarna i policyn genom att skicka information till din registrerade e-postadress.
 

9. Versioner

9.1 Detta är version 1.3 av BullerBox ApS personuppgiftspolicy daterad 2018-06-28.

bottom of page