top of page

Prywatność

Oto tłumaczenie z duńskiego na polski:

Na tej stronie opisujemy różne kwestie związane z korzystaniem z danych i tym, jak dbamy o nie. Powodem, dla którego może być to trudne do zrozumienia, jest fakt, że wynika to z przepisów UE, znanych również jako RODO. Oznacza to ogólnie, że jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności i danych osobowych wszystkich naszych członków.

  1. Ogólnie 1.1 Niniejsza polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych ("Polityka prywatności") opisuje, jak BullerBox ApS ("BullerBox", "my", "nasza", "my") zbiera i przetwarza informacje o Tobie.

1.2 Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które nam przekazujesz lub które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej BullerBox, BullerBox.dk ("Strona internetowa").

1.3 BullerBox jest administratorem danych osobowych. Wszelkie pytania dotyczące BullerBox można kierować pod adresy podane w pkt. 7.

  1. Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy 2.1 Przy odwiedzaniu Strony internetowej zbieramy automatycznie informacje o Tobie i Twoim użytkowaniu Strony internetowej, takie jak rodzaj używanej przeglądarki, terminy wyszukiwania używane na Stronie internetowej, Twój adres IP, w tym lokalizację sieciową, oraz informacje o Twoim komputerze.

2.1.1 Celem jest optymalizacja doświadczenia użytkownika i funkcji Strony internetowej oraz prowadzenie ukierunkowanego marketingu, w tym remarketingu za pośrednictwem Facebooka i Google. Przetwarzanie tych informacji jest konieczne do zachowania naszych interesów w udoskonaleniu Strony internetowej oraz prezentacji odpowiednich ofert.

2.1.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE.

2.2 Podczas zakupu produktu lub komunikacji z nami na Stronie internetowej zbieramy informacje, które sam podajesz, takie jak imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, metoda płatności, informacje o zakupionych produktach i ewentualnych zwrotach, preferencje dotyczące dostawy oraz informacje o adresie IP, z którego dokonano zamówienia.

2.2.1 Celem jest dostarczenie zakupionych produktów i realizacja naszych umów z Tobą, w tym zarządzanie Twoimi prawami do zwrotów i reklamacji. Informacje o Twoich zakupach mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych, takich jak księgowość i rozliczenia. Adres IP jest zbierany w celu zapobieżenia oszustwom.

2.2.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. b, c i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE.

2.3 Po zapisaniu się na nasz newsletter zbieramy informacje o Twoim imieniu, adresie e-mail i ewentualnym numerze telefonu.

2.3.1 Celem jest dostarczanie newsletterów.

2.3.1 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE.

2.4 Podczas zapisywania się do naszego członkostwa, zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak imię, adres, adres e-mail, numer telefonu itp. Oprócz imienia, adresu i adresu e-mail samodzielnie wybierasz, jakie informacje chcesz nam dostarczyć. Dodatkowo zbieramy informacje o Twoim członkostwie, takie jak korzystanie z jego korzyści i badania satysfakcji. Porównujemy te informacje z innymi danymi, które posiadamy na Twój temat, takimi jak informacje o zakupach i ewentualnych zwrotach.

2.4.1 Celem jest zarządzanie Twoim członkostwem, świadczenie usług i oferowanie korzyści związanych z członkostwem oraz marketing za pośrednictwem newslettera. Ponadto, w celu prowadzenia skierowanej reklamy.

2.4.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. b i f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE. Przy zapisywaniu będziesz poproszony o wyrażenie oddzielnego zgody na marketing elektroniczny.

  1. Odbiorcy danych osobowych 3.1 Informacje dotyczące Twojego imienia, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zamówienia i specyficznych preferencji dostawy są przekazywane firmom kurierskim (np. Alpi, PostNord, DAO365), które dostarczają zakupione produkty.

3.2 Informacje mogą być przekazywane zewnętrznym partnerom, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu. Wykorzystujemy zewnętrznych partnerów do działań takich jak techniczna obsługa i ulepszanie Strony internetowej, wysyłanie newsletterów, wysyłanie ankiet, analiza ruchu na stronie internetowej, testowanie zawartości Strony internetowej oraz ukierunkowana reklama, w tym remarketing, a także ocena Twojej firmy i produktów. Informacje o Twoim imieniu i adresie e-mail mogą być przekazywane na TrustPilot w celu wysłania zaproszenia do oceny naszej firmy na stronie TrustPilot. Jeśli zdecydujesz się wystawić ocenę, TrustPilot staje się administratorem tych danych. Te firmy to przetwarzacze danych i działają na nasze polecenie, przetwarzając dane, którymi jesteśmy administratorem. Przetwarzacze danych nie mogą używać informacji do innych celów niż spełnienie umowy z nami i są zobowiązani do zachowania poufności. Podpisaliśmy pisemne umowy o przetwarzanie danych z wszystkimi przetwarzaczami danych, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

  1. Twoje prawa 4.1 W celu zapewnienia przejrzystości w zakresie przetwarzania Twoich danych, jako administrator danych musimy poinformować Cię o Twoich prawach.

4.2 Prawo dostępu

4.2.1 Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o udzielenie informacji, takich jak informacje, które mamy o Tobie zarejestrowane, cel rejestrowania, kategorie danych osobowych i odbiorców tych danych, a także źródła tych informacji.

4.2.2 Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeśli chcesz kopii swoich danych osobowych, proszę o kontakt na adres happy@bullerbox.dk. Możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości.

4.3 Prawo do sprostowania

4.3.1 Masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych o Tobie, które przetwarzamy. Jeśli zauważysz, że mamy nieprawidłowe dane o Tobie, prosimy o kontakt w celu ich poprawienia.

4.3.2 Informacje, które zbieramy w związku z Twoją rejestracją do naszego członkostwa, możesz samodzielnie poprawić za pomocą swojego profilu użytkownika.

4.4 Prawo do usunięcia

4.4.1 W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, na przykład gdy cofniesz zgodę, a my nie będziemy mieli innego prawnego podstawy do kontynuowania przetwarzania. W przypadku konieczności dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych lub określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, nie jesteśmy zobowiązani do usuwania Twoich danych osobowych.

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania do celów przechowywania

4.5.1 W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych do celów przechowywania, na przykład gdy uważasz, że dane, które przetwarzamy na Twój temat, są nieprawidłowe.

4.6 Prawo do przenoszenia danych

4.6.1 W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania danych osobowych, które sam dostarczyłeś w formacie strukturalnym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo przekazywania tych danych innemu administratorowi danych.

4.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu

4.7.1 Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowaniu przeprowadzanemu w celu ukierunkowanej reklamy.

4.7.2 Masz również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zgodnie z pkt. 2.1 i 2.3.

4.8 Prawo do wycofania zgody

4.8.1 Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które nam udzieliłeś w związku z określonym przetwarzaniem danych osobowych, w tym profilowaniem dotyczącym Twojego członkostwa. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt na adres happy@bullerbox.dk.

4.8.2 Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na pliki cookie, które nie są niezbędne do działania Strony internetowej, kontaktując nas.

4.8.3 Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, wybierając opcję "unsubscribe" na dole e-maili lub kontaktując się z nami pod adresem happy@bullerbox.dk.

4.8.4 Nie jest możliwe wycofanie zgody na wiadomości e-mail dotyczące usług związanych z członkostwem w BullerBox. Wykorzystujemy wiadomości e-mail w celu powiadamiania o zmianach w Twoim członkostwie lub informowania Cię o statusie Twojego konta.

4.9 Prawo do skargi

4.9.1 Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhaga K) w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Skargi można składać między innymi za pomocą poczty elektronicznej na adres dt@datatilsynet.dk lub telefonu +45 33 19 32 00.

  1. Usunięcie danych osobowych 5.1 Informacje dotyczące Twojego korzystania ze Strony internetowej zgodnie z pkt. 2.1. zostaną usunięte najpóźniej po 1 roku od ostatniego korzystania ze Strony internetowej.

5.2 Informacje zbierane w ramach Twojej rejestracji na nasz newsletter zostaną usunięte po cofnięciu przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, chyba że mamy inny podstawowy cel przetwarzania tych informacji.

5.3 Informacje dotyczące zakupów dokonanych na Stronie internetowej zgodnie z pkt. 2.2. zostaną zazwyczaj usunięte po upływie 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonałeś zakupu. Informacje mogą być jednak przechowywane dłużej, jeśli mamy uzasadnioną potrzebę do dłuższego przechowywania, na przykład w celu ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Materiały księgowe są przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, aby spełnić wymogi ustawy o rachunkowości.

5.4 Informacje, które zbieramy w ramach Twojej rejestracji i podczas korzystania z naszej subskrypcji zgodnie z pkt. 2.4., zostaną automatycznie usunięte: a) jeśli nie zalogujesz się do swojego profilu użytkownika przez 5 lat, b) jeśli zrezygnujesz (zawiesisz) swoje członkostwo w naszej subskrypcji i nie wznowisz go przez kolejne 5 lat, lub c) jeśli zrezygnujesz ze swojego członkostwa w naszej subskrypcji.

  1. Bezpieczeństwo 6.1 Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, aby zapobiec przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu, utracie, zmianie lub dostępowi do danych osobowych, a także aby zapobiec dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby.

6.2 Tylko pracownicy, którzy rzeczywiście potrzebują dostępu do Twoich danych osobowych, aby wykonywać swoją pracę, mają do nich dostęp.

  1. Dane kontaktowe 7.1 BullerBox Aps jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej.

7.2 Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chcesz skorzystać z jednego lub kilku z Twoich praw opisanych w pkt. 4, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

BullerBox ApS H. J. Holst Vej 14B 2610 Rødovre

E-mail: happy@bullerbox.dk

  1. Zmiany w Polityce Prywatności 8.1 Jeśli dokonujemy zmian w Polityce Prywatności, zostaniesz o tym poinformowany podczas Twojej kolejnej wizyty na Stronie internetowej.

8.2 Jeśli zarejestrowałeś się na naszej subskrypcji/członkostwie, zostaniesz poinformowany o zmianach w Polityce Prywatności, gdy wyślemy informacje na Twój zarejestrowany adres e-mail.

  1. Wersje 9.1 To jest wersja 1.3 Polityki Prywatności BullerBox ApS z dnia 28/6/2018.

bottom of page